2017. évi haszonbérleti díj

március 6., kedd 17:32 2018

A Boldogházi Földtulajdonosi Közösség értesíti a 16-751250 kódszámú Vadásztársaság területén földtulajdonnal rendelkezőket, hogy a 2017. évi haszonbérleti díj kifizetésre -. az 5/2016.(08.26.) számú határozat szerint 120,- Ft/ha összegben - az alábbi (szombati) napokon kerül sor:

2018. március 10.
2018. március 24.
2018. április 7.
2018. április 21.

A kifizetés helye: Jászboldogháza Művelődési Ház Pinceklubja, valamennyi napon 9:30 és 13:00 óra között

A haszonbérleti díj kifizetésének feltétele: a személyi azonosság és a földterület tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása.

A földtulajdonosok az ingatlanok tulajdonjogát az alábbi okmányokkal igazolhatják:
- az ingatlan tulajdoni lapja, illetve annak hiteles másolata, vagy

- az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredet ivagy közjegyző által hitelesített másolati példány, vagy

- az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyv vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonat, vagy

- öröklés jogcímen szerzett tulajdonjog folyamatban lévő bejegyzése esetén az öröklést bizonyító okirat eredeti vagy hitelesített másolata

Nagy István
földtulajdonosi közös képviselő