Tájékoztatás körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

március 27., kedd 16:53 2018

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33, § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

az alábbiak szerint hivatalból megkezdi a Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét:

  • az erdőtervezési körzet megnevezése: Szolnok-Jászsági erdőtervezési körzet
  • a körzeti erdőtervezés megkezdésének napja: 2018.03.20.
  • felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Barkó Szabolcs; folderdogazdalkodas@hajdu.gov.hu

Ennek megfelelően az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során felülvizsgálja az erdők gazdasági beosztását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat. Megállapítja az erdőrészletek természetességi állapotát. Erdőrészletenként felméri a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-, erdőnevelési-, erdőfelújítási- és a véghasználati lehetőségeket.

Összegyűjti az erdőgazdálkodók következő időszak erdőgazdálkodására vonatkozó javaslatait. Az erdészeti hatóság a leendő erdőtervre vonatkozóan tervjavaslatot állít össze az erdőgazdálkodók által benyújtott javaslatok, a terepi felvételezéssel nyert, illetve az érintett hatóságok és kezelő szervek által megadott adatok és tények felhasználásával, valamint az erdőterületekre vonatkozó természetvédelmi kezelési-, Natura 2000 fenntartási- és nagyvízi meder kezelési tervek figyelembevételével.

Az érintett hatóságoknak és kezelő szerveknek a hatósági nyilvántartásban nem szereplő tényeket és adatokat 2018. április 30-ig kell megküldeni az erdészeti hatóság részére.

Az erdőgazdálkodók a használatukban álló erdőket érintően az előzetes erdőterv javaslathoz a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon vagy a közzétett elektronikus formában (http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/novenv/nyomtatvanyok) az "Erdőgazdálkodói javaslatok körzeti erdőtervezéshez" címszó alatt) legkésőbb 2018. április 30-ig tehetnek észrevételeket, javaslatokat, az alábbi e-mail, vagy postacímre küldve: folderdogazdalkodas@hajdu.gov.hu

A adatbetekintésre, valamint a javaslatokról személyes egyeztetési lehetőség az alábbiak szerint biztosított: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 2. emelet, előre egyeztetett időpontban
Telefon: 52/521-016; 52/521-020

Dr. Hajdú Sándor
járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Hegymegi Zoltán
osztályvezető