Tűzgyújtási tilalom feloldása

április 19., szerda 15:48 2017

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, a 2017. március 3. napjától, az EVgF1180/2017. ügyiratszámú határozattal elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat, jelen határozatom közzétételének idöpontjától azonnali hatállyal feloldom.

Az erdőkben tüzet gyújtani továbbiakban is csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időszakban szabad úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen. Erdőgazdálkodási tevékenységek végzése során a vágástéri égetés csak az erdőgazdálkodó által kijelölt helyeken végezhető oly módon, hogy a tűz az erdőt és annak környezetét nem veszélyeztetheti. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni.

Továbbra is fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is minden esetben, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető közvetlen tűzeset forrása lehet.

A Határozat letölthető itt.

Dr. Fazekas Sándor miniszter nevében és megbízásából:

Dalvári Vince Gábor
főosztályvezető-helyettes