Rövid összefoglalás a projektről:


Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a már meglévő bölcsőde épületének/helyiségének felújítására, korszerűsítésére, beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztésekre is. Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül az akadálymentesítés, az energiahatékonyságú szempontok érvényesülése és a nyilvánosság biztosítása kötelezően valósul meg. Az épület szórt azbesztet nem tartalmaz. A felhívás során az önállóan nem támogatható tevékenységek közül az eszközbeszerzés, az akadálymentes parkoló, babakocsi tároló, udvar, játszóudvar kialakítása valósulna meg. Megújuló energiaforrások kialakítása 4 KW-os napelem rendszer kiépítésére kerülne sor. Tehát legalább 3 db választható tevékenység megvalósításával terveztünk. A fejlesztés parkoló-férőhely kialakítására nem terjed ki, mivel jelenleg 9 db parkoló hely van a Petőfi Sándor utca mentén, csupán egy akadálymentes parkolóval (Petőfi Sándor utca hrsz.: 809) egészülnek ki a parkolóhelyek. Kerékpártároló kialakítása szintén nem indokolt, mivel jelenleg 7 db áll rendelkezésre és a műszaki dokumentációk szerint 6 db-ra lenne szükség. Az intézményhez a Petőfi Sándor utcai gyalogos bejárat mellett vannak kialakítva a fedett kerékpártárolók felnőttek és gyerekek számára. A fejlesztés megvalósítása során egy új bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra 7 fővel. A fejlesztés eredményként nő az intézmény humánerőforrás kapacitása, amely tekintetében 1 fő gondozó és 1 fő dajka kerül felvételre.

Foto3