Tankönyvosztás

augusztus 9., hétfő 13:26

Iskolánkban a következő napokon van lehetőség a 2021/2022-es tanévhez szükséges tankönyvek átvételére:

  • 2021. augusztus 26. 14-18 óráig
  • 2021. augusztus 27. 9-13 óráig

Tájékoztatom a szülőket, hogy ebben a tanévben is minden tanuló számára ingyenesek a tankönyvek!
Azokat a könyveket, melyekben könyvtári pecsét található, év végén le kell adni az osztályfőnököknek!

A könyvek átvételekor kérem Önöket, hogy az alábbiakról nyilatkozzanak:

- napközi igény,
- étkezési igény.

Amennyiben kedvezményes étkezésre tartanak igényt, kérem, hozzák magukkal a következő igazolásokat:

- határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról,
- igazolás tartós betegségről,
- nagycsaládosoknak igazolás a családi pótlék folyósításáról.

Tisztelettel:
Tóth Pál
intézményvezető