Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jászboldogháza

Isten igéjének vasárnapja

Ferenc pápa 2019-ben rendelte el az Isten igéjének vasárnapját, amit az évközi idő harmadik vasárnapjára helyez. Arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, és azzal, hogy hívőként egész életünk folyamán, a Szentíráson keresztül figyeljünk a hozzánk szóló Istenre, és az Ő szavára, újra felfedezve annak a gazdagságát és életet adó erejét.

(tovább…)

Járda felújítás

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Magyar Falu program keretein belül járdafelújításra. Az elnyert támogatási összegből a Rákóczi Ferenc utca irányából indulva a Dózsa György úti kereszteződésig felszedésre kerülnek a járdalapok és a helyén térkőburkolattal ellátott járda kerül kialakításra, valamint a magasabban lévő földterületek kerülnek majd megnyesésre és a szikkasztó árkok kialakítására kerül majd sor.

(tovább…)

Takarékbusz

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Ügyfeleink zavartalan kiszolgálásának érdekében, 2023.01.09-től, a településen az alábbi helyen és időpontban, mobil bankfiók működését biztosítjuk:

2022.01.16. HÉTFŐ, Piactér (Arany J. u. 21) 9:00-11:20

(tovább…)

Vízkereszt

Kedves Boldogháziak!

2023. január 6-a péntek, Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe. Templomunkban az ünnep előestéjén, január 5-én, csütörtökön mutat be ünnepi szentmisét Soós Tamás esperes, plébános
(Vízkereszt parancsolt ünnep, a bemutatott szentmise érvényes péntekre).

A 17 órakor kezdődő szentmisére mindenkit szeretettel hívunk és várunk, mely szentmisén kerül sor a vízszentelésre.

Jászboldogháza Szent Család Plébánia

Év végi hálaadás és az Új év kezdete a
Szent Család Római Katolikus Templomban

Minden esztendő végén hálát adunk a Jóistennek, hogy egész évben tudtuk Őt szolgálni.Templomunkban december 31-én 17 órakor lesz erre mindenkinek lehetősége, aki eljön az év végi Hálaadásra.

2023. január 1-jén 8.00-kor ünnepi szentmisén kérjük az előttünk álló évre a Jóisten kegyelmét és áldását, magasztalva a dicsőséges Szűz Mária Isten anyaságát.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Jászboldogháza Szent Család Római Katolikus Templom

Értesítés rendezvény helyszín változásáról

Tisztelt Jászboldogházai Lakosok!
Tisztelt Vendégek! Tisztelt Meghívottak!

A 2022. december 17-én Piactérre tervezett „Falukarácsony 2022” rendezvényt az időjárás előre jelzése miatt nem a szabadtéren, hanem a helyi Művelődési Házban tartjuk. A rendezvény programja változatlan.

A rendezvényre tisztelettel várjuk vendégeinket!

Ünnepi hulladékszállítás

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. értesítése alapján tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a kukás hulladékszállítás 2022. december 23-án pénteken lesz.

December 26-án hétfőn a szállítás szünetel!

Háziorvosi tájékoztatás

Kedves Betegeim!

2022.12.16-án és 2022.12.19-2022.12.21-ig szabadságon leszek.
Helyettesít: Dr. Ács Attila

Rendelés 13.00-15.00 óráig lesz.
2022.12.22-én rendelés 8-11 óráig lesz.
2022.12.23-án rendelés 8-11 óráig lesz.

(tovább…)

Tájékoztató rendszeresen szedett gyógyszerek felírásáról

Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a lakosok jelentős része az orvosi ügyeletet keresi fel az ünnepek alatt a rendszeresen szedett gyógyszereik felíratása céljából. Ezen terhelt időszak alatt egyébként is megnő a betegforgalom ügyeleteinken, ezért különösen fontos, hogy az orvosi ügyeleten valóban csak a sürgős esetek kerüljenek ellátásra, s a háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok háziorvosi rendelési időben kerüljenek elvégzésre a biztonságos betegellátás fenntarthatósága és a sürgősségi esetek zavartalan ellátása érdekében.

(tovább…)

2023. évi kéményseprő sormunkaterv

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2023. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.

Tóth László tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
Igazgatóhelyettes

Földhivatali hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Foktftv.) 20-25 §. alapján.

A tulajdonosként bejegyzett személyek – az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló ismert adatait és az érintett ingatlanok helyrajzi számát a hirdetmény részét képező kimutatás tartalmazza. (Az ingatlanok jogosultjai személyes adata nem ismert, lakcíme többségében hiányos, töredékes vagy ismeretlen.)