Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2018. évi haszonbérleti díj kifizetése

A Boldogházi Földtulajdonosok Közössége értesti a 16-751250 kódszámú Vadásztársaság területén földtulajdonnal rendelkezőket, hogy a 2018. évi haszonbérleti díj kifizetésére — az 5/2016 (08.26.) számú határozat szerint 120,- Ft/ha összegben — az alábbi (szombati) napokon kerül sor:

  • 2019. március 16.
  • 2019. március 23.
  • 2019. április 6.

A kifizetés helye: Jászboldogháza Művelődési Ház Pincekiubja, valamennyi napon 9:00 és 12:00 óra között.
A haszonbérleti díj kifizetésének feltétele: személyi azonosság és a földterület tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása.

A földtulajdonosok az ingatlanok tulajdonjogát az alábbi okmányokkal igazolhatják:

  • az ingatlan tulajdoni lapja, illetve annak hiteles másolata, vagy
  • az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, vagy
  • az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyv vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonat, vagy
  • az öröklés jogcímen szerzett tulajdonjog folyamatban lévő bejegyzése esetén az öröklést bizonyító okirat eredeti vagy hitelesített másolata.

Nagy István
földtulajdonosi közös képviselő