Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2019. évi haszonbérleti díj kifizetése

A Boldogházi Földtulajdonosok Közössége értesti a 16-751250 kódszámú Vadásztársaság területén földtulajdonnal rendelkezőket, hogy a 2019. évi haszonbérleti díj kifizetésére – az FTK/3/2019. (05.29.) számú határozat szerint 130,- Ft/ha összegben – az alábbi (szombati) napokon kerül sor:

  • 2020. március 14.
  • 2020. március 21.
  • 2020. április 4.

A kifizetés helye: Jászboldogháza Művelődési Ház Pinceklubja, valamennyi napon 9:00 és 12:00 óra között.

A haszonbérleti díj kifizetésének feltétele: személyi azonosság és a földterület tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása.

A földtulajdonosok az ingatlanok tulajdonjogát az alábbi okmányokkal
igazolhatják:

  • az ingatlan tulajdoni lapja, illetve annak hiteles másolata, vagy
  • az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya, vagy
  • az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyv vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonat, vagy
  • az öröklés jogcímen szerzett tulajdonjog folyamatban lévő bejegyzése
    esetén az öröklést bizonyító okirat eredeti vagy hitelesített másolata.