Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Búcsúi szentmise

Kedves Boldogháziak!

A keresztény családokban a családi ünnepek mellett a karácsony, a húsvét és a búcsú a legnagyobb ünnep. A templombúcsú a templom védőszentjének ünnepe, a katolikus bűnbánati vallásgyakorlat egy fontos része és a rég nem látott rokonok, ismerősök hazalátogatásának napja.

Kedves Boldogháziak, itt élők és elszármazottak!

Őseink hitét megtartva, hagyományait megőrizve templombúcsúnk ünnepén köszönjük meg az Úr kegyelmi ajándékait, foglaljuk imáinkba elődeinket, akik áldozatos munkájukkal, imádságukkal valóban lsten házává tették élő egyházközségünk szép templomát.
Az ünnepi szentmise augusztus 7-én, vasárnap de. 11 órakor kezdődik, melyet Varga József ecsédi plébános mutat be. Kérjük a Szent Család pártfogását az itt élő és innen elszármazó családok életére!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyházközségünk nagy ünnepére!