Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ebösszeírás

Jászboldogháza község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ alapján 2015. október 20. napja és 2015. december 31. napja között

ebösszeírást rendelek el.

Az ebösszeírást a jegyző által megbízott három főből álló bizottság végzi, az ingatlanok felkeresésével. A bizottság tagjai egy, a jegyző által aláírt megbízólevéllel rendelkeznek.

Az összeírás során ebenként egy – az önkormányzat honlapján megtalálható -, adatlap kitöltésére, valamint az ebek fényképezésére kerül sor. A felvett adatlapok a tulajdonos aláírásával érvényesek.

Az összeírás során azon ingatlanok tulajdonosai is kötelesek nyilatkozni, akik nem ebtartók.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege minimum 30.000.-Ft. Az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot bejelenteni.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 01-től a négy hónapnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó e kötelezettségének nem tesz eleget minimum 45.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kérem, hogy segítsék munkánkat, és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

dr. Dinai Zoltán
jegyző