Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Jászboldogháza község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ alapján 2020. január 15. napja és 2020. február 29. napja között ebösszeírást rendelek el.

Az ebösszeírást a jegyző által megbízott három főből álló bizottság végzi, az ingatlanok felkeresésével. A bizottság tagjai egy, a jegyző által aláírt megbízólevéllel rendelkeznek.

Az összeírás során ebenként egy – az önkormányzat honlapján is megtalálható -‚ adatlap kitöltésére, valamint az ebek fényképezésére kerül sor. A felvett adatlapok a tulajdonos aláírásával érvényesek.

Az összeírás során azon ingatlanok tulajdonosai is kötelesek nyilatkozni, akik nem ebtartók. Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege minimum 30.000.-Ft.

Az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot bejelenteni.

Ebek bejelentésére, illetve változás bejelentésre elektronikus úton is van lehetőség az Önkormányzati Hivatali Portálon. Ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek az üres nyomtatványt kinyomtatva, papír alapon is kitölthetik.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 1-től a négy hónapnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó e kötelezettségének nem tesz eleget minimum 45.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kérem, hogy segítsék munkánkat, és az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző