Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jászkisér VGT küldöttgyűlés

A Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat a 2009. évi CXLIV. törvény és módosításai, valamint az alapszabály alapján 2016. április 27-én 10 órakor küldöttgyűlést tart.

Küldöttgyűlés helye: Jászkisér, Apáti u. 4. központi irodaház

Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontokkal a küldöttgyűlést 2016. április 27-én 10,30 órára
a fenti helyre összehívom.

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2015. évi mérlegbeszámoló és a gazdasági tevékenységről szóló jelentés megtárgyalása és jóváhagyása.
Jelentés a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadók: Bíró Csaba igazgató
Bagi Tibor F.B elnök

2. A 2016. évi gazdasági terv megtárgyalása.
Előadó: Bíró Csaba igazgató

3. Előterjesztések, indítványok.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem, hogy a küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen. Felhívom figyelmét, hogy a második küldöttgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül a meghívó 1-3 napirendi pontjára figyelemmel határozatképes.

Gubicz András