Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ösztönző támogatás humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára

Jászboldogháza Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára ösztönző támogatásra

Az ösztönző támogatás célja, a humán szolgáltatásokban dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése, valamint a folyamatos szakember-ellátás biztosítása. Az ösztönző támogatás által azok a köznevelés, egészségügy, közművelődés, közigazgatás, szociális szakterületen és egyéb humán szolgáltatási ágazatban dolgozó, vagy ott elhelyezkedni kívánó pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal.

Az ösztönző támogatás feltétele, hogy a pályázó Jászboldogháza közigazgatási területén működő munkáltatónál humán közszolgáltatások nyújtására irányuló munkakörben foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik vagy fog rendelkezni a támogatási szerződés megkötésének időpontjától.

A pályázatban való részvétel további feltétele annak vállalása, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 kódszámú projekt keretében a humán szakemberek számára tartott képzésen részt vesz, azt sikeresen elvégzi, és hogy a pályázat ideje alatt, és az azt követő két évben lehetőség szerint a településen vállal munkát, valamint vállalja, hogy a projekt rendezvényein, programjain, fórumain aktívan részt vesz (pl. egészségnevelési, fejlesztési programok, sportválasztó rendezvények, koncertek, előadások).

A pályázattal elnyerhető támogatás összege egyszeri maximum 250.000.- Ft, amely tartalmazza a tanfolyam díját és a vizsgadíjat. Az összeg folyósítása a Jászboldogháza Községi Önkormányzatnak kiállított számla ellenében a képzést végző intézetnek történik.

A felhívás alapján a támogatásban részesített szakemberek száma maximálisan 6 fő.

A pályázat benyújtása a Felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06 57/ 460-011.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen a Jászboldogházai Polgármesteri Hivatal épületben, vagy postai úton Jászboldogháza Községi Önkormányzat címére (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.)

A borítékra kérjük ráírni: „EFOP-1.5.3 – Humán szolgáltatás fejlesztése”

A pályázatok postára adásának határideje: 2021. február hó 15.

Részletesebb pályázati felhívás, és az ösztönző támogatás megpályázásához szükséges adatlapok itt tölthetők le.

Szűcs Lajos
polgármester