Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tájékoztatás az óvodai felvétel rendjéről a 2016/2017 nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény, 2015. szeptember.1. én hatályba lépő 8.§(1) (2) bekezdésének rendelkezései szerint: a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozásokon vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2016/2017. nevelési évre:

2016. május 11. szerda 8-16 óráig 2016. május 12. csütörtök 8-16 óráig

Helyszíne:

Jászboldogházai Mesevár Óvoda 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2 Telefon: 57/460-744

Mobil: +36/70/372 7347

Várjuk azokat a gyermekeket, akik:

2016. augusztus 31.-ig betöltik 3. életévüket és még nem iratkoztak be az óvodába, valamint akik:

2016. szeptember 1. – 2017. augusztus.31.-ig betöltik 3. életévüket és szeretnék gyermeküket a 2016/2017 nevelési évben óvodába íratni.

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek személyi számát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak fénymásolatát.(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés)
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, szakvéleményét.

dr. Dinai Zoltán
jegyző