Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tájékoztatás az óvodai felvétel rendjéről a 2017/2018 nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény, 2015. szeptember 1-én hatályba lépő 8.§(1) (2) bekezdésének rendelkezései szerint: a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozásokon vesz részt. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2017/2018. nevelési évre:

 • 2017. május 10. szerda 8-16 óráig
 • 2017. május 11. csütörtök 8-16 óráig

Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2

telefon : 57/460-744
mobil: +36-70/372-7347

Várjuk azokat a gyermekeket, akik:

 • 2017. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és még nem iratkoztak be az óvodába, valamint akik:
 • 2017. szeptember 01 – 2018. május 31-ig betöltik 3. életévüket és szeretnék gyermeküket a 2017/2018. nevelési évben óvodába íratni.

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
 • mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak fénymásolatát;
 • a gyermek TAJ kártyáját;
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat, igazolásokat;
 • a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző