Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről a 2015/2016. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-én hatályba lépő 8.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozásokon vesz részt.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2015/2016. nevelési évre:

2015. április 20. hétfő 8-16 óráig
2015. április 21. kedd 8-16 óráig

Helyszíne:
Cifrapalota Óvodai és Bölcsődei Intézmény Mesevár Óvodai Tagintézménye
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2
Telefon: 57/460-744

Várjuk azokat a gyermekeket, akik:

2015. január 1. – 2015. augusztus 31.-ig, valamint,
2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31.-ig betöltik 3. életévüket.

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés)

  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • az étkezési térítési díj megállapításához, csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat, (gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló határozatokat)
  • egyéb kedvezményre jogosító határozatokat,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat.

Sósné Baráth Erika
Tagintézmény-vezető