Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Települési ösztöndíj felhívás

Jászboldogháza Községi Önkormányzat tanulmányi települési ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című projekt keretében, szociálisan hátrányos helyzetű diákok és hallgatók számára

A települési ösztöndíj célja, hogy a Jászboldogházán élő fiatalokat támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy a végzettségük megszerzését követően tudásukat a lakóhely szerinti településük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a fiatalok helyben maradását, valamint a vidék népességmegtartó erejét. Az ösztöndíj által elsődlegesen azok a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók részesülhetnek anyagi támogatásban, akik Jászboldogházán tervezik jövőbeli munkavállalásukat, valamint vállalják, hogy az ösztöndíj folyósítása alatt és az azt követő két évben aktívan részt vesznek a településen folyó fejlesztési folyamatokban és a projekt keretein belül megvalósuló tevékenységekben, a községben tartott rendezvényeken, közösségi eseményeken.

Az  ösztöndíj pályázatra azok a Jászboldogháza község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, de a 27. életévét még be nem töltött hátrányos szociális  helyzetű középfokú (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos intézmények tanulói, valamint a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,  akik felsőoktatási  intézményben  (felsőoktatási  hallgatói  jogviszony  keretében) teljes  idejű (nappali munkarend) alapfokozatot  és  szakképzettséget  eredményező  alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj összege: 8.000.- Ft/hó, amely 3*5 hónapig kerül folyósításra. A támogatott pályázók maximális száma 10 fő. Az ösztöndíj egy és fél tanévre, azaz 3*5 hónapra szól, folyósítása havonta történik.

A pályázat benyújtása a Felhívás 1. számú mellékletét képező adatlap benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik, amely letölthető a www.jaszboldoghaza.hu internetes oldalról, vagy kérhető az önkormányzatnál.  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-57/460-011

A pályázati dokumentáció postai úton nyújtható be az alábbi címre:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.,

vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

A borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.3-16-00019 „települési ösztöndíj”.

A pályázatok postára adásának határideje: 2021. február 15.

Részletesebb pályázati felhívás, és az ösztöndíj megpályázásához szükséges adatlapok itt tölthetőek le.

Szűcs Lajos
polgármester