Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Településképi arculati kézikönyv véleményezés

Lakossági fórum lesz a települési arculati kézikönyv készítésével kapcsolatosan 2017. okt. 18-án 16 órakor a községházán, melyre tisztelettel várjuk a község lakosságát!

Tájékoztatom Jászboldogháza Község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló” 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

A településre a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési dokumentációja elkészült. A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

1. Településképi arculati kézikönyv bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

2. Településképi rendelet – tervezet bemutatása, tájékoztatás, lakossági véleményezés

Lakossági fórum ideje: 2017. október 18. (szerda) 16:00 óra Helye: Községháza tanácskozó terme (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.)

Az elkészült településképi arculati kézikönyv és rendelet a honlapon és a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető, melyre vonatkozó véleményüket 2017. szeptember 27. – 2017. október 27. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják.

A lakossági fórumon is várjuk a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket.

Szűcs Lajos
polgármester