Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vadászati haszonbérleti díj kifizetése

A 16-751360 kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közössége néven nyilvántartásba vett (Szolnok, Zagyvarékas, Szászberek, Jászboldogháza, Újszász, Jászalsószentgyörgy vadgazdálkodási egység – működési területe) földtulajdonosi közösségnek közös képviselője ezúton értesítem a földtulajdonosokat, hogy a vadászati jog átengedése után járó haszonbérleti díj kifizetése az alábbiak szerint történik.

A kifizetés helye és időpontja: 5051 Zagyvarékas Gyimesi út 5, ill. 2019. július 2-án 09:00-12:00-ig időtartamban

A kifizetés feltételei:

A vadászati jog haszonbérleti díj a felvehető a tulajdonos részéről személyesen vagy meghatalmazott útján, amennyiben az írásbeli meghatalmazást két tanú előtt a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírta és a meghatalmazás rögzíti az adott földterület elhelyezkedését, község, helyrajzi szám, művelési ág, és a területnagyság megjelölésével!!

FONTOS!

A haszonbérleti díj felvételének feltétele a tulajdonosi jogosultság igazolása.
Az ingatlanok elhelyezkedését és helyrajzi számát minden tulajdonos jegyezze fel, és hozza magával, mivel ezek kigyűjtésére nincs lehetőségünk, csak ellenőrizni tudjuk azt.

Herczeg István
közös képviselő