Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Faluvédő és Szépítő Egyesület

A jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület, 1999-ben kezdte meg működését, Mészáros Béláné vezetésével, aki 10 évig volt az egyesület elnöke. Fáradhatatlan munkájával, lelkesedésével, tenni akarásával, a tagtársak összetartásával, az önkormányzat és a szponzorok segítségével, ez idő alatt sokat változott községünk arculata.

Az első tíz év legfőbb megvalósított tervei: nagy értékű Játszótér építése, utcajelzőtáblák készítése, faluköszöntő táblák, harangláb, szoborfülkék, köcsögfa állítás, a Szt.Vendel tér kialakítása. 2008-ban Erzsébet park létrehozása, a községben fásítás, virágosítás stb. A 2006-ban Jászboldogházán megrendezett Jászok Világtalálkozója, (ami egybe esett a település önállóvá válásának 60. évfordulójával) is sok pozitív változást eredményezett a falu külső képében, melyben nagy szerepe volt az egyesület összehangolt munkájának.

A meglévő eredményekre építve, az elődök példáját követve folytatjuk a Faluvédő és Szépítő munkát. Tagjaink többsége egységes gondolkodású, lelkes munkatárs, akik odaadóan végzik munkájukat. Tevékenységünk, a községért végzett önzetlen munkán alapul, melynek célja, hogy olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, amelynek következtében lakóhelyünk egyre vonzóbbá és érdekesebbé válik.

Egyesületünk az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően folytatja tevékenységét.

Működésünket három fő irányvonal határozza meg:

  • a kulturális örökség megóvása,
  • a kulturális tevékenység,
  • és a környezetvédelem.

Célként fogalmaztuk meg, hogy munkánk segítse a település építészeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű, esztétikus fejlesztését. Ápolja a lakóhely hagyományait és új közösségi hagyományok megteremtésével, szép, virágos, kulturált környezet fenntartásávalerősítse a lakosság szeretetét, ragaszkodását a szülőfalu iránt.

Kapcsolatban vagyunk a Város és Faluvédők Szövetségével, a környező települések város és faluvédő egyesületeivel, a Magyar Közlekedési Klubbal, amely anyagilag is támogatja tevékenységünket.

Építjük kapcsolatainkat a lakossággal, a helyi szervezetekkel és az önkormányzattal, együttműködve velük. A kulturális rendezvényeken tevékenyen részt veszünk. Közös célunk, hogy Jászboldogháza szebb, otthonosabb, tisztább, tartalmas közösségi programok szervezésével még érdekesebb legyen, az itt lakók és az ide látogatók kedvére, örömére. Községünk jövője azon is múlik, hogy a fiatalok jól érzik- e magukat ebben a környezetben. Fontosnak érzik-e teremtett értékeink védelmét.

Működésünk függ tagjaink lelkesedésétől, a más civil szervezetekkel való jó együttműködéstől, a helyi szponzorok és az önkormányzat támogatásától. Az általunk létrehozott értékekkel mondunk köszönetet érte.

A Faluvédő és Szépítő Egyesület, 2009. november 4-én újjáalakult, új vezetőséget választva, jelenleg 35 taggal működik.

Elnök: Szűcs Gergelyné (Sziliczei Mária)
Titkár: Kövér Attiláné
Gazdasági vezető: Tóth Regina

Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.
Postacím: 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 43.
Adószám: 18831865-1-16
Bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. 69500194-11021591
Email cím: jbhfaluszepitok@gmail.com

Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület Elnöke