Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mesevár óvoda és bölcsőde

Községünkben 1962-ben létesült az óvoda. 1977-ben adták át az új óvodai épületet. 2007-ig a helyi Általános Iskolával együtt működtünk, Mátyás Király Általános Iskola és Óvoda néven. 2007. augusztus 21-ével társulási megállapodás jött létre Jászalsószentgyörggyel a közoktatási intézmények közös fenntartására. Társulási formában 8 évig működtünk, közben változások történtek, ki és belépő intézmények miatt többször módosult alapító okiratunk, változott nevünk, OM azonosítónk.

2015. szeptember 1-től fenntartói döntés alapján a társulás megszűnt, így önálló intézményként működünk, Jászboldogházai Mesevár Óvoda néven.

A gyermeklétszám fokozatos csökkenése miatt 2004-től napjainkig két vegyes korosztályú csoporttal működünk. A csoportszobák tágasak, világosak, 45m2 alapterületűek, jól felszereltek.

Pályázati pénzből, a harmadik csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki, ahol megfelelő fejlesztő játékok és bordásfal biztosítják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 2009-ben Tchibo nyereményalap támogatási összegéből új bútorzat készült a csoportokban.

Az udvarunk 2000m2 alapterületű, tágas, füvesített, fásított, homokozóval, mászókákkal, fajátékokkal felszerelt. 2006-ban újítottuk fel EU szabványnak megfelelően és folyamatosan szépítjük, fejlesztjük önkormányzati, alapítványi, szülői és egyéni támogatók segítségével.

2013-ban a fenntartó Önkormányzat pályázati támogatásával sor került a vizesblokk felújítására, csempék, padlólapok, nyílászárók cseréjére és külső hőszigetelésre, festésre, alapítványi támogatással az öltözők padlóburkolatának cseréjére.

Korábban felújításra került a világítás. Korszerű, szembarát világítótestek lettek felszerelve. Óvodánk épületében működik az óvoda-iskola konyha és egy korszerű ebédlő. Az étkezéseket az óvodásaink számára is az ebédlőben szervezzük meg.

2021. január 1-től megkezdte működését a mini bölcsődei csoport az óvoda tornaszobájának helyén.
Új nevünk: Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde. A mini bölcsődei egység egy csoportszobából és hozzá tartozó raktárból, egy öltözőből, egy mosdóból és egy saját udvarrészből áll. Az óvodai és bölcsődei dolgozók részére közös öltöző, teakonyha, iroda és játékmosó került kialakításra.

Az új tornaszoba az ebédlő feletti tetőtérben került kialakításra. Tornaszoba helyiségében megfelelő fejlesztő játékok és bordásfal biztosítják a gyermekek mozgásigényének fejlesztését. A kötelező (minimális) eszközök és felszerelések (2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez) alapján rendelkezésre állnak, hiányának vagy cseréjének tervezése, beszerzése mindig az aktuális munkaterv része. A játékeszközök beszerzéséhez minden évben „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” járul hozzá.

Esztétikus környezet kialakítása: Az óvodapedagógusok kreatív, alkotó emberek, akik folyamatosan szépítik, fejlesztik az óvodai környezetet a szülők, gyermekek közreműködésével.

Személyi feltételeink az óvodában:

Négy szakképzett óvodapedagógus, két óvodai kisegítő (egyikük jelenleg végzi az óvodapedagógus képzést), két dajka látja el a feladatokat.

Személyi feltételeink a mini bölcsődében:

Egy kisgyermeknevelő, két bölcsődei dajka látja el a mini bölcsődei feladatokat

Óvodatitkárunk és egyéb alkalmazottunk nincs. A Községi Önkormányzat közmunka programjának keretében kapunk kisegítő személyzetet takarításhoz, udvarrendezéshez.

Az intézményben dolgozók névsora:

Baranyi Béláné óvodapedagógus, igazgató
Klinkó Andrea óvodapedagógus
Sósné Baráth Erika óvodapedagógus
Berkó-Fejes Györgyi óvodapedagógus
Szikszainé Szőllősi Enikő óvodai kisegítő
Pócz Imréné óvodai dajka
Szőllősi Béláné óvodai dajka
Nagy Lilla kisgyermeknevelő (jelenleg GYED-en van)
Szijártó Edina kisgyermeknevelő
Sas Zoltánné Kormos Szilvia bölcsődei dajka
Palyáné Bazsó Anita bölcsődei dajka (4 órában bölcsődei dajka, 4 órában óvodai kisegítő)

A nevelő-oktató munkát „ A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” támogatja.

Az óvoda elérhetőségei:

Cím: 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: +36-57/460-744, +36-70/372-7347
E-mail: ovoda@jaszboldoghaza.hu, ovoda.boldoghaza@gmail.com

Az intézmény fenntartója: Jászboldogháza Községi Önkormányzat, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.

Dokumentumok:

Alapító okirat

Óvoda házirendje

Óvoda pedagógiai program

Bölcsőde házirendje

Bölcsőde szakmai program

Szervezeti- és működési szabályzat

2023-24 évi munkaterv

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

Baranyi Béláné
intézményvezető