Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mesevár óvoda

Községünkben 1962-ben létesült az óvoda. 1977-ben adták át az új óvodai épületet 3 csoporttal, amiben jelenleg is dolgozunk.

A gyermeklétszám fokozatos csökkenése miatt 2004-től napjainkig két vegyes korosztályú csoporttal működünk. A csoportszobák tágasak, világosak, 45m2 alapterületűek, jól felszereltek.

Pályázati pénzből, a harmadik csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki, ahol megfelelő fejlesztő játékok és bordásfal biztosítják a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 2009-ben Tchibo nyereményalap támogatási összegéből új bútorzat készült a csoportokban.

Az udvarunk 2000m2 alapterületű, tágas, füvesített, fásított, homokozóval, mászókákkal, fajátékokkal felszerelt. 2006-ban újítottuk fel EU szabványnak megfelelően és folyamatosan szépítjük, fejlesztjük önkormányzati, alapítványi, szülői és egyéni támogatók segítségével.

2013-ban a fenntartó Önkormányzat pályázati támogatásával sor került a vizesblokk felújítására, csempék, padlólapok, nyílászárók cseréjére és külső hőszigetelésre, festésre, alapítványi támogatással az öltözők padlóburkolatának cseréjére.

Korábban felújításra került a világítás. Korszerű, szembarát világítótestek lettek felszerelve.

Óvodánk épületében működik az óvoda-iskola konyha és egy korszerű ebédlő. Az étkezéseket az óvodásaink számára is az ebédlőben szervezzük meg. 2007-ig a helyi Általános Iskolával együtt működtünk, Mátyás Király Általános Iskola és Óvoda néven. 2007. augusztus 21-ével társulási megállapodás jött létre Jászalsószentgyörggyel a közoktatási intézmények közös fenntartására. Társulási formában 8 évig működtünk, közben változások történtek, ki és belépő intézmények miatt többször módosult alapító okiratunk, változott nevünk, OM azonosítónk.

2015. szeptember 1-től fenntartói döntés alapján a társulás megszűnt, így önálló intézményként működünk, Jászboldogházai Mesevár Óvoda néven. 2021. január 1-től megkezdte működését a mini bölcsődei csoport az óvoda tornaszobájának helyén. Új nevünk: Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde.

Az új tornaszoba az ebédlő feletti tetőtérben került kialakításra.

Személyi feltételeink: A két csoportban 3 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens (jelenleg végzi az óvodapedagógus képzést) és két dajka látja el a feladatokat. Óvodatitkárunk és egyéb alkalmazottunk nincs. A Községi Önkormányzat közmunka programjának keretében kapunk kisegítő személyzetet takarításhoz, udvarrendezéshez, gyermekek gondozásának segítéséhez.

Az intézményben dolgozók névsora:

Baranyi Béláné óvodapedagógus
Klinkó Andrea óvodapedagógus
Sósné Baráth Erika intézményvezető, óvodapedagógus
Berkó-Fejes Györgyi pedagógiai asszisztens
Pócz Imréné dajka
Szőllősi Béláné dajka

A nevelő-oktató munkát „ A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” támogatja.

Az óvoda elérhetőségei:

Cím: 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.
Telefon: +36-57/460-744, +36-70/372-7347
E-mail: ovoda@jaszboldoghaza.hu, ovoda.boldoghaza@gmail.com

Az intézmény fenntartója: Jászboldogháza Községi Önkormányzat, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.

Dokumentumok

Házirend

Pedagógiai program

Szervezeti- és működési szabályzat

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

Sósné Baráth Erika
intézményvezető