Szociális célú tüzelő igénylés

november 25., péntek 09:53 2016

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot nyúj­tott be a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tüzelőanyag ­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támo­ga­tá­sá­ról szóló pályá­zati kiírás alap­ján, mely­nek kere­té­ben 1.384.300,- Ft összegű vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült.


Tovább »

Új Védőnő településünkön

november 21., hétfő 23:26 2016

Szeretettel köszöntöm a kedves Lakosokat! A nevem Szemák Imola, 2016. október elsejétől kezdtem dolgozni Jászboldogházán, mint területi védőnő.

Bizonyára már sokan láttak és találkoztak velem az utcán biciklizve, az iskolában, illetve az Egészségházban. Sokan megkérdezik tőlem, hogy „én vagyok az új védőnő?" és azt is, hogy „hogy tetszik itt a faluban?" Nagyon köszönöm a kedves kérdéseiket, nagyon jól esett valamennyi. Szeretnék egy pár gondolatot írni magamról.


Tovább »

Orvosi ügyelet

november 18., péntek 11:24 2016

A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településünkön.


Tovább »

Képviselőtestületi ülés

november 17., csütörtök 13:51 2016

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre 2016. november 21-én, hétfőn délután 15:00 órára


Tovább »

Kéményseprői szolgáltatás

november 17., csütörtök 11:59 2016

November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprői a lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése tartozik a katasztrófavédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő kémények ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek végzik megrendelésre.


Tovább »

Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

november 12., szombat 12:42 2016

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:


Tovább »

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

november 12., szombat 12:28 2016

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,


Tovább »

Hagyatéki eljárással kapcsolatos formanyomtatványok

november 12., szombat 12:15 2016

A kitöltött formanyomtatványokat postai úton, személyesen, illetve a hivatal fszt. 8. számú irodájában is le lehet adni. A formanyomtatványok leadásakor mindenképpen ajánlatos ellenőrizni a csatolandó dokumentumok meglétét.


Tovább »

Vágányzár

november 8., kedd 20:17 2016

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2016. november 17-től 2016. november 19-ig, 2016. november 21-től 2016. november 25-ig és 2016. november 28-tól 2016. november 30-ig Tápiógyörgye – Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.


Tovább »

Főgáz tájékoztatás

november 4., péntek 12:36 2016

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel fele havonta közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a kiegyenlített részszámlázást választotta. A szolgáltatóváltás miatt azonban átmeneti változás áll be a részszámlák összegében.


Tovább »

« előző123 • ... • 56789101112 • ... • 73747576következő »


Keresés

Események

Galériák