Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Jászboldogháza

Gallyazás

Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. és a Béres Erdészeti Szolgáltató KFT. felkéri a községben lévő ingatlanok tulajdonosait, hogy a telkek előtti közterületen a fák, és egyéb növényzetek gallyazását 2022. október 03-ig végezzék el úgy, hogy ne közelítse meg a villamos vezetéket 2 m távolságban.

A hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. illetékes szervezetével a 36-56/506-131 telefonon vagy várják meg a szakembereket.

(tovább…)

Tüdőszűrés elmarad!

Értesítjük a Község lakosságát, hogy a 2022. október 3-5-ig meghirdetett TÜDŐSZŰRÉS elmarad.
Pótszűrés idejéről (ha lesz) a későbbiekben küldünk értesítést.

Tüdőszűrésre szükség esetén a szolnoki tüdőgondozóban lehet előjegyzést kérni a 30/121 85-64 telefonszámon.

Kiss Csaba
jegyző

Szén támogatási felmérés

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága igényfelmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén felhasználással kapcsolatban.

Kérem, hogy azon ingatlanok tulajdonosai, akik szénnel tudják megoldani a téli fűtésüket, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, hogy előzetes kalkuláció alapján mennyi barnakőszénre lenne igényük a téli fűtési szezonban.

(tovább…)

Tájékoztatás NEFAG Zrt. tűzifa vásárlással kapcsolatban

Tűzifaprogram a magyar családok részére!

Részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és menetéről:

A kormány a tűzifával az idei télre még nem rendelkező magyar családok ellátása és a lakossági igények kiszolgálása érdekében tűzifaprogramot indított. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekében hirdették meg, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.

(tovább…)

Sportfoglalkozások és Angol tanfolyam

Tisztelettel felhívom a jászboldogházi lakosok figyelmét, hogy 2022. december végéig az alábbiakban felsorolt sportfoglalkozások és angol tanfolyamok továbbra is támogatott formában vehetőek igénybe a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című EFOP 1.5.3.-16-2017-00019 azonosító számú projekt keretein belül:

(tovább…)

FERZOL álláshirdetés

Hosszú távú, biztos munkahelyet szeretnél?
Fontolgatod a váltást, de még nem mertél lépni?
Megtaláltad a legjobb lehetőséget, ne görgess tovább!
LEMUNKÁLÓ munkatársat keresünk a tápiószőlősi telephelyünkre azonnali kezdéssel!

Mit is jelent nálunk a lemunkáló?

(tovább…)

Felhívás

Gallyazási munkálatokra, és az ingatlan előtti terület tisztántartására.

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a település belterületén lévő úthálózaton és járdákon való közlekedést az ott lévő növényzet sok helyen akadályozza.

Ezért felhívjuk figyelmüket a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. GKM rendelet mellékletének 3.2.2 A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartásáról szóló rendeletére, és a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2001. (V.3.) önkormányzati rendeletre, mely a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 3.§ (1) bekezdésére szerint:

„Az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól PARLAGFŰ-től megtisztítsák.

(6) bekezdés: A tényleges használó, illetve tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló fák, ágak és bokrok megfelelő nyesése. A 4. § (1) A közterületen lévő árkok – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”

(tovább…)

Magyar Falu Program eszközök átadása

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” című felhívás keretein belül Önkormányzatunk  1 db pótkocsit és 1 db fűnyíró traktort vásárolt, melyek a közterületek kezelését, karbantartását fogják majd segíteni.

A kiválasztott pótkocsi BRT 502L típusú, 6,6 tonnás egytengelyes pótkocsi magasítóval ellátva. Műszaki jellemzői: 3 irányú hidraulikus billentés, 8000 kg teljes kapacitás, 1350 kg súly, 6650 kg hasznos teherbírás, 4×2,2×0,5 méter + 0,5 méter méretű, légfék rendszer, apró mag kiürítés, létra, dupla oldallal, orsós kitámasztó kerék, pótkerék.

A fűnyíró traktor Ariens IKON XD 42 42 típusú. Műszaki jellemzői: 22 lóerős Kawasaki FR651 nagy teljesítményű benzinmotor, 107 cm oldalkivetős vágóegység, Hydro-Gear EZT hajtás, zéró fordulási sugár, szabadon forgó első kerekek, 13 vágómagasság pozíció, 11 km/h előremeneti és 5 km/h hátrameneti sebesség, magas háttámlájú ülés, kéztartó. A fűnyíró traktor a legkorszerűbb emissziós környezeti normákat teljesíti, káros anyag kibocsájtása az aktuális előírásoknak megfelelő.

A projekt 100 %-os támogatottságú volt, azonban az áremelkedések miatt 2 millió forint önerőt is biztosítania kellett önkormányzatunknak a beszerzéshez.

Köszönjük szépen Pócs János Képviselő Úr támogatását a projekt megvalósításában!

Az átadáson készült képek

Koczáné dr. Fehérváry Mária
polgármester

Balesetmegelőzés

Felhívjuk a Tisztelt jászboldogházi lakosok figyelmét, hogy az őzek üzekedési időszaka a jelenlegi időszakra esik. Ilyenkor sokkal többet mozognak a reggeli és az esti-éjszakai órákban.

(tovább…)

Óvodai felhívás

A jászboldogházai óvoda idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, mely alkalomból őszre ünnepi műsort, kiállítást és kiadvány megjelentetését is tervezzük. Utóbbiban többek között helyet kapnának egykori óvodások (akik ma már szülők vagy nagyszülők) visszaemlékezései is.

(tovább…)

Igazgatási szünet

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, kedves ügyfeleinket, hogy a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal és Jászboldogházai Kirendeltsége 2022. augusztus 08.– 2022. augusztus 19. közötti munkanapokon igazgatási szünetet tart.

A Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet ideje alatt csak ügyeletet tartunk. Az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Kiss Csaba
jegyző

Földhivatali hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Foktftv.) 20-25 §. alapján.

A tulajdonosként bejegyzett személyek – az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló ismert adatait és az érintett ingatlanok helyrajzi számát a hirdetmény részét képező kimutatás tartalmazza. (Az ingatlanok jogosultjai személyes adata nem ismert, lakcíme többségében hiányos, töredékes.)

Kondipark

A sportpálya mellett lévő KONDIPARK eszközeinek megfelelőségi műszaki felülvizsgálata megtörtént.

Az ott található fitnesz eszközöket újra lehet használni!

Csőtörés!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szegfű utca (Rákóczi út felőli) végén csőtörés miatt a mai napon 2022. 07. 07-én 16 órától előre láthatólag 19 óráig karbantartást végeznek, és a javítás idejére az ivóvizet elzárják.

Ezért a Szegfű, Árpád, Rét és Deák Ferenc, Dózsa György utca egy részén, a Szegfű utcától az Árpád utca , Rákóczi utca egy részén, és a Vezér utcától a Tavasz utcáig (Hunyadi, Bajnok, Zrínyi, Lehel, Arany János) az ivóvíz szolgáltatás szünetel. A hiba elhárításán dolgoznak.

Kérjük, hogy ivóvizet tartalékoljanak erre az időre!

Megértésüket köszönjük!

HVB határozat

Jászboldogháza község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2022. július 17. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Jászboldogháza községben induló polgármester-jelölteket tartalmazó szavazólap mintapéldányát az e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és „Nyomtatható”-nak minősíti.

5/2022 (VII.6.) határozat

Földhivatali hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Foktftv.) 20-25 §. alapján.


A tulajdonosként bejegyzett személyek – az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló ismert adatait és az érintett ingatlanok helyrajzi számát a hirdetmény részét képező kimutatás tartalmazza. (Az ingatlanok jogosultjai személyes adata nem ismert, lakcíme többségében hiányos, töredékes.)

Köztisztviselők napja

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, kedves ügyfeleinket, hogy a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltsége július 1-én pénteken köztisztviselői nap alkalmából zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Kiss Csaba
jegyző