Élelmiszer forgalmazó és vendéglátó egységek külön engedélyének kiadása

január 12., csütörtök 10:07

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 20. §. (1) bekezdés c) pontja szerint 2017. január 1-től az élelmiszer forgalmazó és vendéglátó egységek külön engedélyének kiadása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály hatáskörébe tartozik.


Tovább »

Felhívás mammográfiás emlőszűrésre

január 2., hétfő 20:35

Népegészségügyi program keretében a MaMMa Zrt. közreműködésével mammográfiás emlőszűrésre kerül sor 2017. január 17-én és 23-án a Jászboldogháza községben élő 45 – 65 éves hölgyek részére.


Tovább »

Hulladékszállítás

december 20., kedd 17:09 2016

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karácsonyi ünnepek miatt a kukás hulladékszállítást a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltetési Zrt az alábbiak szerint végzi:

- december 24-én (szombat): -jászboldogházai hétfői program szerinti szállítás
- december 26-án (hétfő): - a szállítás szünetel!


Tovább »

Kéménysepréssel kapcsolatos lakossági tudnivalók

december 20., kedd 12:12 2016

Milyen tevékenységet végez a katasztrófavédelem a kéményekkel összefüggésben?


Tovább »

Madárinfluenza

december 19., hétfő 13:18 2016

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében megállapításra került a magas patogenitású madárinfluenza vírus okozta megbetegedés. Az Országos Főállatorvos 5/2016. számú határozatával Jász-Nagykun-Szolnok megye területén is elrendelte a baromfi zártan tartásának kötelezettségét.


Tovább »

Karácsonyváró ünnepség

december 9., péntek 13:24 2016


Szilveszteri bál

december 9., péntek 11:33 2016


Képviselőtestületi ülés

december 8., csütörtök 21:54 2016

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre 2016. december 12-én, hétfőn délután 15:00 órára


Tovább »

Sportfejlesztési program

december 5., hétfő 19:00 2016

A Jászboldogházi Sportegyesület 2016 áprilisában nyújtotta be sportfejlesztési programját a TAO pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Júniusban kapta meg a jóváhagyást az egyesület a nyertes pályázatról. Az elnyert összeg cégek, vállalkozások által felajánlott társasági adójából tevődik össze. A megnyert összeget sportfelszerelésekre, sporteszközökre, utazási - és nevezési költségekre és sportlétesítmények bérlésére lehet fordítani.


Tovább »

Szociális célú tüzelő igénylés

november 25., péntek 09:53 2016

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot nyúj­tott be a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tüzelőanyag ­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támo­ga­tá­sá­ról szóló pályá­zati kiírás alap­ján, mely­nek kere­té­ben 1.384.300,- Ft összegű vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült.


Tovább »

« előző123 • ... • 678910111213 • ... • 75767778következő »