Óvodapedagógusi pályázat

szeptember 14., hétfő 22:08 2020

A Jászboldogházai Mesevár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022.08.19-ig -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • ECDL

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű gyermekszeretet,
 • együttműködési és kommunikációs készség,
 • számítógép kezelés felhasználói szinten,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló óvodapedagógus oklevél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, érvényes orvosi alkalmasság(egészségügyi könyv)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sósné Baráth Erika nyújt, a 06-30/5568403 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászboldogházai Mesevár Óvoda címére történő megküldésével
  (5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 • Személyesen: Jászboldogházai Mesevár Óvoda, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
  5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 5.