Pályázat jegyzői állás betöltésére

szeptember 21., hétfő 22:11 2009

Pályázat
Jegyzői állás betöltésére

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a jegyzői munkakör betöltésére pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

A jegyző feladata:

- vezeti a polgármesteri hivatalt,
- eljár a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt ügyekben.
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal dolgozói tekintetében,
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságainak ülésén,

Pályázati feltételek:

- igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi egyetemi végzettség,
- legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot,
- a vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzői feladatok ellátásról szóló szakmai programot,
- a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat elbírálásánál előny:

- vezetői gyakorlat,
- 2 évnél hosszabb, települési önkormányzatnál eltöltött közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan időre szól. A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 15.

A pályázat elbírálója: Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A testület minden pályázót nyílt ülés keretében hallgat meg, kivéve, azon pályázókat, akik ehhez nem járulnak hozzá.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.
Az állás betölthető: 2009. november 1-től

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzői pályázat" megjelöléssel Szűcs Lajos Jászboldogháza Község Polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi címre: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Jászboldogháza, 2009. szeptember 16.

Szűcs Lajos sk.
polgármester