Szabadtéri tűzesetek megelőzése

március 22., hétfő 22:19

Az ország több pontján számos nagy kiterjedésű tűzhöz riasztották az ország tűzoltóegységeit, melyekben már a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén működő tűzoltó-parancsnokságok is érintettek voltak. A tudatos megelőzés érdekében kérem az alábbi előírások betartására és betartatására fokozott figyelmet fordítson!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § (3) bekezdése szerint: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.". A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezései szerint a földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, valamint „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás)"

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásai szerint, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, valamint ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

A zöldhulladék elszállításának lehetőségeiről érdeklődhet a településén tevékenységet végző hulladékszolgáltató honlapján vagy ügyfélszolgálati elérhetőségein. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni. A tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlan elhelyezkedése szerinti település helyi szintű szabályozásairól az érintett önkormányzat hirdetményei között informálódhat.

Az égetés során a szabadtéri tűzgyújtás szabályait fokozottan be kell tartani, továbbá az aktuális tűzgyújtási tilalomra vonatkozó előírásokról érdeklődjön a http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/ honlapon!

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi tűzvédelmi bírsággal sújtható, melynek mértéke 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség