Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

– A nyugdíjminimum 135%-át, amely 38.475.-Ft,
– A nyugdíjminimum 145%-át, amely 41.325.- Ft, ha

 a) a gyermeket egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 c) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás időtartama:
a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.
– a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet         
– a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
– a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
– akinek  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában
b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

  • pénzbeli támogatást biztosít gyermekenként 6000.-Ft,
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén 6500.-Ft összegben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 a gyermek tartására köteles, és
– nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A pénzbeli ellátásra való jogosultság mellett évente 2 alkalommal augusztus és november hónapra pótlék kerül folyósításra.

 
A gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása

– a szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottság tekintetében – aktív korúak ellátására való jogosultság vagy álláskeresőként történő nyilvántartásról szóló igazolás,
– lakókörnyezet, lakáskörülmény tekintetében elvégzett környezettanulmány alapján kerül megállapításra.