Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jászboldogháza Község településrendezési tervének módosításai

Tájékoztatom Jászboldogháza község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a település külterületén a 0278/4 hrsz-ú területen meglévő állattartó telep mellett, jelenleg általános mezőgazdasági területen különleges állattartó telep terület kijelölése és megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosítása készül.

Kapcsolódó anyagok:

Előzetes tervdokumentáció

Véleményezési tervdokumentáció

Jóváhagyott terv


A település belterületén az Lf2 építési övezet teljes területén a beépítési százalék 30%-ra növelése érdekében a településrendezési eszközök módosítása készül.

Kapcsolódó anyagok:

Előzetes tervdokumentáció

Véleményezési tervdokumentáció

Jóváhagyott terv


Jászboldogháza község közigazgatási területének déli részén a 120. számú Budapest (Keleti) – Szolnok vasúti főpályavonal vasúti forgalmat akadályozó jelentős műszaki és forgalmi akadályok felszámolása miatti módosítás

Kapcsolódó anyagok:

Előzetes tájékoztatási dokumentáció