Képviselőtestületi ülés

május 18., szerda 21:44 2011

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soron következő ülésre

2011. május 23-án, hétfőn délután 15.00 órára.

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - szóban

2./ Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
Ea.: dr. Fehérváry Mária jegyző - írásban
Kobela Margit JTT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa - írásban és szóban

3./ Előterjesztés az oktatási intézményeink fenntartásával kapcsolatos lehetőségekre
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - szóban
Virágné Katona Zsuzsanna és Bögös István független szakértők - írásban

4./ Előterjesztés a 2011. június 4. napján megrendezésre kerülő CIVIL NAP támogatására
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - szóban

5./ Előterjesztés a Jászboldogháza községért kitüntető díj adományozására
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - szóban

6./ Előterjesztés a háziorvosi ellátás működtetésére
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - szóban

7./ Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - írásban és szóban

8./ Egyebek
Ea.: Szűcs Lajos polgármester - szóban

Szűcs Lajos
polgármester