Új szertartásrend a Nagyhéten!

március 11., vasárnap 01:37 2012

Esetleges ütközések elkerülése végett közlöm az idei nagyheti szertartásrendet. Azért szükséges eltérnünk a szokásos időpontoktól, mert kántorunk Alsószentgyörgyön és Jánoshidán is teljesít szolgálatot. Ha valakinek észrevétele van, kérem, jelezze! Köszönöm!

Virágvasárnap:
reggel ½ 8: szentmise

Nagyhétfő:
este ½ 6:
gyóntatás
este 6: lelkigyakorlatos szentmise

Nagykedd:
este ½ 6:
gyóntatás
este 6: lelkigyakorlatos szentmise

Nagyszerda:
este ½ 6:
gyóntatás
este 6:
lelkigyakorlatos szentmise

Nagycsütörtök:
délután ½ 3:
Gyerekek passiójátéka
délután 3:
Szentmise az utolsó vacsora emlékére
utána:
Szentségimádás Pio atya elmélkedésével

Nagypéntek:
délután ½ 2:
Urunk szenvedésének ünneplése
utána:
Magán jellegű szentségimádás

Nagyszombat:
este
½ 6: Húsvéti vigília, utána körmenet

Húsvétvasárnap:
reggel 8:
Urunk feltámadásának ünneplése
utána:
Agapé a templomban

Húsvéthétfő:
reggel 8:
Szentmise

Csergő Ervin
plébános