Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Európai Unió által támogatott fejlesztések

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi mezőgazdasági utak felújítása Jászboldogházán

MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetőrendszer építése/felújítása – 2022

MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022

MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése – 2021

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése – 2021

MFP-HOR/2020 Jászboldogházi védőnői szolgálat fejlesztése az egészségházban

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011 Jász látogatóközpont kialakítása Jászboldogházán a térség természeti értékeinek bemutatására, valamint turisztikai vonzerejének fejlesztésére

KEHOP-1.2.1-18-2018-00140 Klímatudatosság erősítése Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy és Jásztelek településeken

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00008 Új mini bölcsőde kialakítása Jászboldogházán

EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben

TOP-2.1.3-16-JN1-2019-00005 Jászboldogháza A1 jelű főgyűjtő csatornakapacitás fejlesztése

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására (temetői út)

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,  állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

VP6-19.2.1.-48-7-17 Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása – A Boldogházi Strand Napja 2020

VP6-19.2.1.-48-2-17 Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése

VP6-19.2.1.-48-4-17 Épített- és kulturális örökségek megőrzése – A jászboldogházi római katolikus templom felújítása

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 A jászboldogházi piac innovációja és ebédlői tetőtér kialakítása eszközbeszerzéssel

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009 Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai fejlesztése

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése (DJP)

Tornacsarnok felújítás

TTP-KP-1-2016/1-000051 Jászboldogháza és Sinfalva kohéziójának erősítése az ifjúsági programok tükrében

Beszámoló 2018. évi fejlesztésekről, pályázatokról

Benyújtott pályázatok 2004-től 2016-ig