Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Alakuló ülés

Tisztelettel meghívom a Képviselőtestület alakuló ülésére, 2014. október 27.-én 15 órára, a Községháza tanácskozó termébe.

Napirendi pontok:

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Ea.: Gugi Lajosné a HVB elnöke – szóban

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása
Eskü kivevő: Gugi Lajosné a HVB elnöke
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (a továbbiakban: Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz.

3. A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
Eskü kivevő: Korelnök
Az Mötv. 63. §-a szerint a polgármester a megválasztását követően a képviselőtestület előtt esküt tesz.
Az első három napirendi pont megvalósulása után a képviselőtestület megalakultnak tekinthető, tehát a polgármester átveheti a korelnöktől az ülés vezetését.

4. A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban és szóban

5. Bizottság(ok) létrehozása, tagjainak megválasztása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester szóban

6. A bizottság(ok) nem képviselő tagja(i)nak eskütétele és az esküokmány aláírása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester szóban

7. Alpolgármester(ek) választása és eskütétele, az esküokmány aláírása
Ea.: Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester

8. Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester szóban

9. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Ea.: Szűcs Lajos polgármester Írásban és szóban

10. Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására
Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban

11. Tájékoztató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXJX. Törvény alapján a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó rendelkezésekről
Ea.: Dr. Dinai Zoltán jegyző, Írásban és szóban

12. Egyebek, aktualitások
Ea.: polgármester – írásban, szóban

További részletek, napirend, előterjesztések, javaslatok

Szűcs Lajos
polgármester