Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Álláshirdetés

Jászboldogháza község Polgármesteri Hivatala a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet
Jászboldogháza község Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995./II.3./ Korm. rendelet 1.sz. melléklet I/16/I szerint

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2011. június 30. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályokban előírt feladatait (1992. évi XXXVIII. törvény, 249/2000./XII.24./ Korm. rendelet) Gazdálkodással kapcsolatos feladatok, önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási feladatok, munkajogi feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság. – Cselekvőképesség. – Büntetlen előélet. – Egyetemi végzettség. – Felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások). – Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. június 15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jászboldogháza község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-19/2009/I, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Jászboldogháza Község honlapja – 2009. május 18.
  • Községi Hirdetőtábla – 2009. május 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. május 18. A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.