Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Befejeződött a hulladéklerakó rekultivációja

Jászboldogházán a „REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 település felhagyott és bezárt kommunális szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” elnevezésű projekt keretében elvégezték a rekultivációs munkálatokat.

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja” projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió Támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (REGIO-KOM Térségi Szolgáltató Társulás) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás teljes költsége: 2 697 546 207 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének 100 %-a.

Jászboldogházán a projekt megvalósításának célja a közel 15 000 m2 felületen lerakott hulladéktömegből a további szennyezés-kimosódás megakadályozása, a talajerózió elleni védelem kialakítása és a tájba illesztés megvalósítása volt. A településen a helyben történő rekultiváció valósult meg.

A jászboldogházi rekultivációs munkálatok bemutatása

A felhagyott hulladéklerakó-telep Jászboldogháza Község Önkormányzatának a tulajdona. A hulladékkal borított terület nagysága 1,5 hektár volt, a geodéziai felmérés 32 000 m3-re becsülte az ide hordott hulladék mennyiségét. A leginkább kommunális hulladék lerakása egy agyaggödörben történt, amely lassan feltöltődött. A hulladéklerakó 27 évig üzemelt, 2001-ben zárták be.

A területen először helyszíni előkészítő munkálatokat végeztek, úgymint gaztalanítás, fertőtlenítés, rágcsálóirtási munkák, a terület előkészítése, valamint a területen lévő hulladék átdeponálása.

A helyben történő rekultiváció során a munkálatok második fázisában a kivitelező a rekultivációs rétegrendet alakította ki, ami a lerakott hulladék „szivárgásmentes becsomagolását”, a zárórétegek kialakítását jelenti (kiegyenlítő réteg, kiszellőztető réteg, szigetelő réteg, szivárgó réteg, takaró réteg). Tehát megtörtént a hulladék áthalmozása és tömörítése, a terv szerinti hulladéktest és rekultivációs rétegrend kialakítása.

A munkálatok harmadik fázisában a befejező munkálatok zajlottak. Ekkor történt meg a növénytelepítés és a monitoring kutak elkészítése, illetve üzembe helyezése, s természetesen megoldották a lerakóra hulló csapadékvizek biztonságos elvezetését is.

Az így helyreállított területet tíz éven keresztül folyamatosan gondozni és figyelni kell, hogy fenntartsák a terület állapotát, megakadályozzák az illegális hulladéklerakást és ellenőrizzék a talajvíz szennyezettségének alakulását.

A rekultiváció várható eredménye

A rekultivációval megszűnik a lerakó jelentette környezeti kockázat, elhárul a felszín alatti és feletti vizek szennyeződésének a veszélye, javul a levegőminőség, megszűnik az esetlegesen érzékelhető szaghatás, gazdagodik a természeti környezet. A beruházás javítja a település tájképét, ezáltal hozzájárul a lakosság tiszta környezethez való jogának kiteljesedéséhez, az egészségesebb környezet kialakításához.

A projektről és a kivitelezési munkákról a www.regiokom.hu weboldalon a rekultiváció címszó alatt részletesen tájékozódhat.