Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bursa Hungarica

A Képviselő-testület elbírálta a 2011. november 14. napjáig, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi pályázati fordulójára beérkezett pályázatokat. A rendelkezésre álló határidőben 12 db „A” típusú és 5 db „B” típusú pályázat érkezett.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik. A települési önkormányzat a pályázót minimum 1000,- Ft. havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

A települési önkormányzat a megítélt havi összeget a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

Az önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatások összesítő adatait „A” és „B” típusú pályázatokra lebontva. Köteles közzé tenni a pályázók és támogatottak számát, valamint az összes megítélt támogatást. A tájékoztatót úgy kell elkészíteni, hogy az ne legyen alkalmas a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására.

A Képviselő-testület a döntéshez az alábbi kategóriákat állította fel, az egy főre jutó jövedelem alapján:

0-25.000,-Ft/hó között van, a javasolt összeg: 3.500,-Ft/hó 3 fő
25.001-40.000,-Ft/hó 2.900,-Ft/hó 4 fő
40.001-55.000,-Ft/hó 2.200,-Ft/hó 6 fő
55.001-68.000,-Ft/hó 1.200,-Ft/hó 3 fő
Jövedelemtől függetlenül árva személy: 4.500,-Ft/hó 1 fő
„A” típusú pályázat „B” típusú pályázat
Pályázók száma 12 5
Támogatottak száma 12 5
Összes megítélt támogatás/év 301.000,-Ft/10 hónap 66.500,- Ft/5 hónap
Támogatás átlagos mértéke 2508,-Ft/fő/hó 2660,-Ft/fő/hó

2 olyan tanuló van, aki az előző években „B” típusú pályázat alapján részesült támogatásban, így a számukra újabb megítélés nélkül biztosítja a támogatást az Önkormányzat, ugyanis a „B” típusú pályázat által megítélt összeget 3 éven keresztül kell biztosítania az Önkormányzatnak.

dr. Fehérváry Mária
jegyző