Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Élelmezésvezetői pályázati felhívás

Jászboldogháza Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jászboldogháza Konyha élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. HACCP rendszer működtetése. Étlapkészítés, nyersanyag megrendelések, kiadások, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása, térítési díjak beszedése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, élelmezésvezetői vagy dietetikus szakképesítés vagy vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi,
 • élelmezésvezetői munkakörben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány
 • orvosi alkalmassági igazolás
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt, a 06-57-460-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jászboldogháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2019. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Elektronikus úton Szűcs Lajos polgármester részére a polgarmester@jaszboldoghaza.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szűcs Lajos polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje:2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:honlapon – 2019. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszboldoghaza.hu honlapon szerezhet.