Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Felhívás

Gallyazási munkálatokra, és az ingatlan előtti terület tisztántartására.

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a település belterületén lévő úthálózaton és járdákon való közlekedést az ott lévő növényzet sok helyen akadályozza.

Ezért felhívjuk figyelmüket a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. GKM rendelet mellékletének 3.2.2 A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartásáról szóló rendeletére, és a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2001. (V.3.) önkormányzati rendeletre, mely a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 3.§ (1) bekezdésére szerint:

„Az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól PARLAGFŰ-től megtisztítsák.

(6) bekezdés: A tényleges használó, illetve tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló fák, ágak és bokrok megfelelő nyesése. A 4. § (1) A közterületen lévő árkok – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”

Kérjük a gallyazást úgy elvégezni, hogy a növényzet se a gyalogos közlekedést, se a járműközlekedést a jövőben ne akadályozza. (A járművek közlekedésénél 3,5 m magasságban az úttesten, gyalogos forgalomnál 2 m magasságban.)

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2022. szeptember 18-át követően az elmaradt gallyazást az önkormányzat végzi el. Ebben az esetben az elvégzett munkálatokért reklamációt nem tudunk elfogadni, mert akkor csak a közlekedési övezet nagyságát veszik figyelembe, esztétikai érdeket nem.

Kérjük szíves megértésüket, hogy ezzel biztosítsuk a biztonságos közlekedést a településünkön.

Kiss Csaba
jegyző