Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Igénybe vehető szociális alapszolgáltatások

Jászberény város Önkormányzatának szociális alapszolgáltatásai közül a következők a kistérségben élők, így a jászboldogházi lakosok számára is igénybe vehetők:

1. Fogyatékos személyek nappali ellátása

A nappali ellátást igénybe veheti a Jászberényben, ill. a jászberényi kistérség településein élő fogyatékos személy, aki – gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben (óvoda, általános iskola, szakiskola) való nevelésre, képzésre nem alkalmas vagy már nem jogosult
– önkiszolgálásra teljesen vagy részben képes, ill. önellátásra nem képes és felügyeletre szorul – helyzetváltoztatásra önállóan vagy segédeszközzel (járókeret, kerekesszék) képes – nem tanúsít veszélyeztető magatartást.

Hogyan igényelhetik az ellátást?

A fogyatékossággal élő személy vagy törvényes képviselője igényelheti a szolgáltatást szóban vagy írásban az intézmény által kialakított kérelem formanyomtatvány kitöltésével. Az ellátási formát térítésmentesen biztosítjuk.

Elérhetőség:
Jászberény, Fehértói út 7.
Telefon: 06/20/288/6430
E-mail: egy.szoc.int@pr.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig: 08:00-12:00.

2. Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

Többek között biztosítjuk:
– a betegek meglévő képességének fenntartását, készségek fejlesztését( stresszkezelés, problémamegoldó ill. életviteli készségek fejlesztése) – pszicho-szociális rehabilitációt (munkához való hozzájutás segítése, szabadidő szervezett eltöltésének segítése) – pszichoedukációt, szociális és mentális gondozást
– információt nyújt az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglakoztatási, oktatási lehetőségek igénybevételéről.

Hogyan igényelhetik az ellátást?

Az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
Akkor is keresse munkatársunkat bizalommal:
– ha gyakran vagy tartósan lelkileg rosszul érzi magát, lehangolt, szorong, és lelki problémáit szeretné valakivel megosztani
– ha úgy érzi, hogy a szorongás és a stressz oldásához segítségre van szüksége
– ha felismeri, hogy a problémáinak kezeléséhez orvos segítsége szükséges és fél megtenni az első lépést.
Az ellátási formát térítésmentesen biztosítjuk.

Elérhetőség:
Jászberény, Ferencesek tere 3/a
Telefon: 06/57/403/285, 06/30/548/9851
E-mail: tamszolgjb@pr.hu
Ügyfélfogadás: csütörtök: 08:00-12.00

3. Támogató Szolgáltatás

Miben tudunk segíteni?
– az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítjuk a szállító szolgáltatás speciálisan átalakított gépjárműveivel
– a fogyatékos személyek közvetlen környezetének rendben tartásával, bevásárlásban, gyógyszerfelíratásban és kiváltásában, segédeszközök beszerzésében, orvoshoz kísérésben, valamint lakókörnyezetben történő felügyelet biztosításával tudunk segíteni
– információnyújtás keretében tájékoztatjuk a szociális szolgáltatások nyújtotta lehetőségekről, segítjük a hivatalos ügyek intézését, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségét biztosítjuk
– a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételeket biztosítjuk
– a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének igénybevételét elősegítjük

Ki minősül szociálisan rászorultnak?

Azok a fogyatékos személyek, akik érzékszervi (látás, hallás), mozgásszervi és értelmi képességeiket jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolják, valamint a kommunikációjukban számottevően korlátozottak és ez számukra tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.

Hogyan igényelhetik az ellátást?

Az igénylő ill. törvényes képviselőjének bejelentése alapján személyesen vagy telefonon történhet.
A szolgáltatások igénybe vétele térítési díj köteles!
Lakáson belüli szolgáltatás: 460 Ft/óra
Lakáson kívüli szolgáltatás: 230 Ft/óra
Szállító szolgáltatás: 75 Ft/ km.

A személyi segítés és személyi szállítás esetén a térítési díj együttesen havonta nem haladhatja meg az igénybe vevő havi összes jövedelmének 30%-át, kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi összes jövedelmének 20%-át.

Elérhetőség:
Jászberény, Ferencesek tere 3/a
Telefon: 06/57/403/285, 06/30/549/9978
E-mail: tamszolgjb@pr.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig: 08:00-12.00.
Csinger Rozália, Berkó-Fejes Györgyi