Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Intézményvezetői pályázat

Jászboldogháza Községi Önkormányzata Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde  intézményvezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Az óvoda és bölcsőde intézmény vezetése, dokumentumainak naprakészen tartása, pedagógiai feladatok ellátása. A munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása, gazdálkodási és igazgatási feladatok ellátása az alapító okirat és hatályos jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • •Főiskola, óvodapedagógus, óvodavezető,
  • óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • •magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Helyben vagy közelben lakás

Elvárt kompetenciák: vezetői szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Végzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • Szakmai önéletrajz,
  • Intézmény vezetésére vonatkozó program,
  • Pályázó nyilatkozata, hogy személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • Pályázó nyilatkozata, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
  • Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt, a 0657/460-011-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Jászboldogháza Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JBH/3349/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Óvoda és bölcsőde intézményvezető.

vagy

•Elektronikus úton Szűcs Lajos részére a polgarmester@jaszboldoghaza.hu E-mail címen keresztül

•Személyesen: Szűcs Lajos, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:http://kozigallas.gov.hu – 2021. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszboldoghaza.hu honlapon szerezhet.