Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jászboldogháza Községi Önkormányzat várja önkéntesek jelentkezését!

Szeretettel várunk minden tettre kész érdeklődőt, aki szeretné szabadidejének egy részét Önkéntes munkával eltölteni, mivel 2016. január 1 után érettségizők számára csak akkor állítható ki az érettségi bizonyítvány, ha igazolni tudják, hogy – 9-11. évfolyamon – legalább 50 órát tevékenykedtek közösségi szolgálat keretében.

Közösségi szolgálat csak olyan tevékenység lehet, amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott területeken szervezik, amely során a diákok minden anyagi érdektől mentesen, társadalmilag hasznos, valamely közösség javát szolgáló tevékenységet végeznek, legyen az egészségügyi, környezetvédelmi, sport, vagy más területen. Közösségi szolgálatot az iskolán belül és olyan fogadó intézményben és szervezetben lehet végezni, amely megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.

Érdeklődni lehet:

Községi Önkormányzat
Farkasné Szabó Mária
57/460-011