Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kutyatartók figyelmébe

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a bírság alapösszegét 15.000.-Ft-ban állapítja meg. A bírságösszegét a különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani.
(Így például,ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke 90.000.-Ft lesz.)

A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy a békés együttélés érdekében az állattartás szabályait tartsa be. Igény esetén további, részletesebb információkkal a Polgármesteri Hivatalban szívesen állunk mindenki rendelkezésére.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző