Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lakossági fórum

Tájékoztatom Jászboldogháza Község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

1. Készülő településképi arculati kézikönyvről előzetes tájékoztatás

2. Készülő településképi rendeletről előzetes tájékoztatás

Lakossági fórum ideje: 2017. július 24. 14: 00 Óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme

a településképi arculati kézikönyv és rendelet készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket 2017. július 13. – 2017. augusztus 02. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy kiszelovicsildiko@upcmail.hu e-mail címre elküldhetik.

A dokumentumokkal kapcsolatos előzetes észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondhatják.