Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Orvosi ügyeleti információk

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. március 16. napjától a koronavírus pandémia miatt következő intézkedést rendelte el: a 2020.03.16-tól tervezett egészségügyi ellátás csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.”

A Minisztérium által kiadott eljárásrend alapján Társaságunk az eddigieknél szigorúbb intézkedéseket hozott az egészségügyi ellátórendszer fenntarthatósága érdekében. Mai naptól kezdve az orvosi ügyeleteken a valóban sürgős esetek kerülnek ellátásra. (Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. ESzCsM rendelet 15§ (2)-e alapján az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.)

Fentiek értelmében, ezúton kívánom tájékoztatni, hogy Társaságunk alábbi intézkedéseket hozta meg, mind az ellátórendszer leterheltségének csökkentése, mind a továbbfertőzés lehetőségének lekorlátozása érdekében:

  • közreműködőinknek az épületek ajtaját zárva kell tartani
  • az ambuláns ellátásra jelentkező betegek részére tájékoztatótáblát helyeztünk ki, melyen kértük, hogy a táblán szereplő ápolói telefonszámon hívják, és azon keresztül mondják el panaszaikat
  • a felsorolt panaszok alapján az orvos dönt, hogy sürgős ellátási esetről van-e szó. Amennyiben valóban sürgős szükség miatt jelent meg a beteg az ügyeleten, az ellátás megtörténik. Amennyiben nem sürgős szükség miatt jelentkezett a lakos az ügyeleten, tanácsadást követően otthonába visszairányítják.

A Társaságunk által meghozott, szigorú intézkedések mindaddig érvényesek, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma erről másképp nem rendelkezik.

Jelen intézkedésünkkel a járványügyi helyzetet kívánjuk mérsékelni.

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft

www.orszagosorvosiugyeletjaszbereny.hu