Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Orvosi ügyeleti tájékoztató

Mint az Önök előtt is ismeretes, 2020. május 4-től újraindul az egészségügyi alapellátás az Emberi Erőforrások Minisztere IV/4265/2020/EAT iktatószámú Rendelet alapján.

Ez a hivatkozott rendelet nem említi tételesen a központi orvosi ügyeletet, ahol természetesen az indokolt eseteket mindig is elláttuk, ellátjuk, a járvány idején is.

A koronavírus járvány alatt ugyan csökkent az ügyeleti ellátást igénybe vevők száma, azonban megsokszorozódott a diszpécserközponton keresztül segítséget kérőké.

Ennek megítélésünk szerint az is oka lehet, hogy ellátásra a valóban akut, az életet, az egészséget veszélyeztető esetek kerültek. Azaz beigazolódni látszik, hogy korábban igen nagy számban nem indokolt esetek kerültek az ügyeletek által ellátásra.

Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság háziorvosirendelési és rendelkezésre állási időn kívül történő, alapellátási szintű sürgősségi ellátása azadott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve.

Tekintettel arra, hogy fenti iktatószámú Miniszteri rendelet kizárólag a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői ellátások, fogászati alapellátás, járóbeteg szakellátás, egynapos ellátások, a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások, továbbá a nem közfinanszírozott (magán) ellátások területeire vonatkozik, az alapellátási orvosi ügyelet továbbra is a koronavírus járvány ideje alatt meghozott eljárásrend szerint működik.

Azaz az ügyeletek továbbra is a járványügyi megfontolásokat figyelembe véve üzemelnek, csak kikérdezés után lehet a rendelőkbe bejönni, illetve a területi (házhoz) hívások is kikérdezés után kerülnek ellátásra.

Tartunk ugyanakkor attól,hogy az egészségügyi és egyéb járványügyi enyhítések hatására az ügyleteken is nagy létszámú beteg jelenhet meg.

Tisztelettel kérjük, hogy továbbra is csak a tényleg indokolt, akut esetekkel jöjjenek az ügyeletre, és több napos problémákkal alapvetően a háziorvosi rendeléseket vegyék igénybe.

Szeretnénk megelőzni, hogy a kijárási korlátozások enyhítése miatt az ügyeletek terhelése ismét esti, hétvégi „rendelés”jelleget vegyen fel!

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft