Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Óvodapedagógus pályázati felhívás

Jászboldogházai Mesevár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet „Jászboldogházai Mesevár Óvoda, óvodapedagógus” munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyi lakos

Elvárt kompetenciák:Kiváló szintű pedagógiai készség, együttműködés és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: főiskolai végzettséget igazoló óvodapedagógusi oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sósné Baráth Erika nyújt, a 06-30-556-8403-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jászboldogházai Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Személyesen: Sósné Baráth Erika, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:A benyújtott pályázatok alapján az intézményvezető és a fenntartó képviselője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.jaszboldoghaza.hu – 2019. március 20.