Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat jegyzői állás betöltésére

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogházajegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27.

Ellátandó feladatok: A hatályos jogszabályokban meghatározott települési önkormányzat jegyzői hatáskörébe tartozó feladatok és hatáskörök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A Polgármesteri Hivatal vezetése, az Ötv. és további hatályos jogszabályok által meghatározottak szerint a jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala.

Az irányítása alá tartozó személyek száma:5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság,

– Cselekvőképesség,

– Büntetlen előélet,

– Felsőfokú közigazgatási versenyvizsga,

– Felsőfokú képesítés, igazgatás-szervező, jogász,

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– B kategóriás jogosítvány,

– Közigazgatási szakvizsga,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz; a vezetői elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzői feladatok ellátásáról szóló szakmai programot; a végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. február 1 napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Lajos polgármester nyújt, a 57-460-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogháza címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-69/2009, valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala – Jászboldogháza címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-23/2009, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselőtestület a megküldött pályázati anyagok alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kszk.gov.hu – 2009. december 7.