Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Jászboldogházai Mesevár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jászboldogházai Mesevár Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott idejű 2020.04.01 – 2022.08.19 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, óvodapedagógus

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű gyermekszeretet, együttműködési- és kommunikációs készség, számítógép kezelés felhasználói szinten

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló óvodapedagógus oklevél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, érvényes orvosi alkalmasság (egészségügyi könyv)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sósné Baráth Erika nyújt, a 06/30/556 8403 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jászboldogházai Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
    vagy
  • Személyesen: Sósné Baráth Erika, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.jaszboldoghaza.hu – 2020. március 9.