Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázati felhívás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága pályázatot hirdet roma származású fiatalok részére tanulmányaik támogatására.

Pályázatot nyújthat be és egyszeri tanulmányi támogatásban részesülhet az a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat – kivéve Szolnok Megyei Jogú Város – illetékességi területén állandó bejelentett lakással rendelkező roma származású fiatal, aki középfokú tanulmányait:

– a gimnázium, vagy a szakközépiskola 10-13. évfolyamát nappali tagozaton végzi és tanulmányi eredménye legalább 3,5 vagy
– szakközépiskola érettségire épülő szakképzésében vesz részt nappali tagozaton és tanulmányi eredménye 3,8 vagy
– a szakiskola 10. vagy ettől magasabb évfolyamát nappali tagozaton végzi és a tanulmányi eredménye legalább 3,8 és minden esetben
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pontosan és hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
– a támogatást igénylő személy nevét, lakcímét,
– a 2011/2012-es tanévre vonatkozó tanulói jogviszony igazolását (a képzési típus gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, OKJ-s képzés – és az osztály megjelölésével),
– a 2010/2011-es tanévben gimnázium és szakközépiskola esetén legalább 3,5-es, szakiskolai és OKJ-s képzés esetén legalább 3,8-es tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány iskola által hitelesített másolatát,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságára vonatkozó igazolást,
– a kisebbségi önkormányzat támogató nyilatkozatát (ahol működik).

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 17.

A pályázat benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

A hiányosan beküldött pályázatokat a bizottság elutasítja.
A tanulmányi támogatás odaítéléséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága a tanulmányi eredmények figyelembevételével dönt.

A szükséges pályázati adatlap letölthető.

Dobos László
a bizottság elnöke sk.