Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szabadtéri tűz gyújtásának szabályai

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

 • Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Jászboldogházán ezt a 6/2016 (VII.12.) önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azonban fontos hangsúlyozni, hogy a megadott szerdai és pénteki napokon is csak akkor engedélyezett az égetés, ha a rendeletben felsorolt egyéb feltételek is teljesülnek, azaz:
 • „(2) Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.
 • (3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés:
  a) a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt,
  b) munkaszüneti és ünnepnapokon.
 • 5. § (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
 • (2) A kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • (3) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.
 • (4) Az égetés során kizárólag a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg.
 • (5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj), légszennyező vagy bűzös segédanyag használata tilos.
 • (6) Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos.
 • (7) A (4) bekezdésben meghatározott hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem égethető. Nem égethető a kommunális és ipari eredetű hulladék, vagy a veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai). Tilos továbbá az építési vagy bontási tevékenységből származó fahulladék, a fakonzerváló- szerekkel vagy bevonatokkal kezelt fahulladék égetése.
 • 6. § (1) A tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra nyílttéri égetés során is figyelemmel kell lenni.
 • (2) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
 • (3) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.
 • (4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.
 • (5) A szabadban végzett tűzgyújtás, tüzelő berendezés használata kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.
 • Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni.
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi (http://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu).
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza (225-227. §).
 • Jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után, melynek mértéke 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet!

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett, a következő alapvető szabályokat tartsuk be:

 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
 • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének!